تقاضا ایران تلگرام استفاده اینستاگرام

تقاضا: ایران تلگرام استفاده اینستاگرام شبکه اجتماعی حمله سایبری پسوردهای بانکی مودم ای دی اس ال

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر) + کلیساهایی در آسمان اتیوپی (

این کلیساهای باستانی اغلب در غیرممکن‌ترین مکان‌ها ساخته می‌شدند. یک نمونه خوب از آن‌ها «آبونا یماتا گا» در شمال اتیوپی هست. این کلیسای قرن پنجمی ۲۰۰ متر از زمین

تصاویر) + کلیساهایی در آسمان اتیوپی (

کلیساهایی در آسمان اتیوپی (+تصاویر)

عبارات مهم : کلیدی

این کلیساهای باستانی اغلب در غیرممکن ترین مکان ها ساخته می شدند. یک نمونه خوب از آن ها «آبونا یماتا گا» در شمال اتیوپی هست. این کلیسای قرن پنجمی ۲۰۰ متر از زمین فاصله و در یک صخره مخروطی قرار دارد.

پادشاهی باستانی اکسوم (بخشی از اتیوپی امروز) یکی از نخستین ملت های دنیا بود که مسیحیت را پذیرفت. هنگامی که در سال ۳۳۰ میلادی شاه ازنه بزرگ مسیحیت را دین رسمی کشور نامید و دستور داد باسیلیکای با ابهت سنت ماری را بسازند، جای پای این مذهب محکم شد.

تصاویر) + کلیساهایی در آسمان اتیوپی (

تا قرن پنجم، نه قدیس از سوریه، قسطنطنیه و جاهای دیگر شروع به گسترش ایمان در مکان هایی فراتر از مسیرهای کاروان و اعماق حومه های کوهستانی کردند. این مبلغان در رشد اولیه مسیحیت در اتیوپی نقش کلیدی نقش کلیدی بازی کردند. آن ها کتاب مقدس و سایر متون مذهبی را از یونانی جهت مردم اتیوپی ترجمه می کردند تا کسانی که نمی توانستند یونانی بخوانند، راجع به مسیحیت یاد بگیرند.

همان طور که مسیحیت گسترش می یافت، مجموعه ای از کلیسا ها و معابد دیدنی در بالای کوه ها ساخته یا در دل صخره ها کنده شدند. بعضی از آن ها هنوز هم استفاده می شوند. این کلیساهای باستانی اغلب در غیرممکن ترین مکان ها ساخته می شدند.

این کلیساهای باستانی اغلب در غیرممکن‌ترین مکان‌ها ساخته می‌شدند. یک نمونه خوب از آن‌ها «آبونا یماتا گا» در شمال اتیوپی هست. این کلیسای قرن پنجمی ۲۰۰ متر از زمین

یک نمونه خوب از آن ها «آبونا یماتا گا» در شمال اتیوپی هست. این کلیسای قرن پنجمی ۲۰۰ متر از زمین فاصله و در یک صخره مخروطی قرار دارد. جهت رسیدن به آن باید بدون هیچ طناب کوهنوردی یا محافظی، از لبه های باریک صخره به آرامی حرکت کنید و از پلهای زهوار در رفته عبور کنید. مرحله نهایی اوج رفتن از یک دیوار سنگی عمودی ۶ متری هست. این کلیسا به وسیله ابونا یماتا، یکی از نه قدیسی که این نقطه را جهت کنج عزلت خود گزینش کرد. جهت رفتن به این کلیسا باید در ارتفاع ۲۰۰ متری از روی کنده هایی عبور کنید که در مسیرتان قرار دارند. زنگ کلیسا نیز در واقع دو سنگ است که در نیمه راه از یک کنده آویزان هستند.

تصاویر) + کلیساهایی در آسمان اتیوپی (

این کلیساهای باستانی اغلب در غیرممکن‌ترین مکان‌ها ساخته می‌شدند. یک نمونه خوب از آن‌ها «آبونا یماتا گا» در شمال اتیوپی هست. این کلیسای قرن پنجمی ۲۰۰ متر از زمین

تصاویر) + کلیساهایی در آسمان اتیوپی (

برترین ها

واژه های کلیدی: کلیدی | کلیسا | اتیوپی | مسیحیت | اخبار گوناگون

تصاویر) + کلیساهایی در آسمان اتیوپی (

تصاویر) + کلیساهایی در آسمان اتیوپی (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs