تقاضا ایران تلگرام استفاده اینستاگرام

تقاضا: ایران تلگرام استفاده اینستاگرام شبکه اجتماعی حمله سایبری پسوردهای بانکی مودم ای دی اس ال

گت بلاگز اخبار پزشکی پیاده روی در بقای عمر بیماران مبتلا به سرطان موثر است

محققان اعلام کردند که بالغ بر نیم ساعت پیاده روی روزانه احتمال فوت ناشی از سرطان را تا 50 درصد کم کردن می دهد.

پیاده روی در بقای عمر بیماران مبتلا به سرطان موثر است

پیاده روی در بقای عمر بیماران مبتلا به سرطان موثر است

عبارات مهم : محققان

محققان اعلام کردند که بالغ بر نیم ساعت پیاده روی روزانه احتمال فوت ناشی از سرطان را تا 50 درصد کم کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از روزنامه انگلیسی تلگراف، مطالعه ای که در بزرگترین کنفرانس سرطان دنیا ارائه شد، نشان می دهد که ورزش تند و سریع پتانسیل روشنی جهت بقای عمر بیماران مبتلا به سرطان دارد.

پیاده روی در بقای عمر بیماران مبتلا به سرطان موثر است

برای این مطالعه حدود 340 زن مبتلا به سرطان سینه که جهت برداشتن تومور تحت جراحی قرار گرفته بودند، به دو گروه تقسیم شدند.

محققان از یک گروه درخواست کردند که به مدت 8 ماه از یک برنامه ورزشی پیروی کنند که مشمول بر 180دقیقه تمرین با شدت میانگین در هفته بود، ولی گروه دوم تحت مواظبت های درمانی متعارف قرار گرفتند.

محققان اعلام کردند که بالغ بر نیم ساعت پیاده روی روزانه احتمال فوت ناشی از سرطان را تا 50 درصد کم کردن می دهد.

نتایج این مطالعه در طول 8 سال پیگیری اوضاع بیماران نشان داد که احتمال فوت افراد در گروه ورزش در قیاس با گروه دوم به نصف کم کردن یافت و آنها با احتمال کمتری در زمینه پیشرفت بیماری مواجه شدند.

ساندرا هیز محقق ارشد دانشگاه فناوری کوئینزلند گفت: اکثر زنان گروه نخست پیاده روی را به عنوان متداول ترین نوع ورزش خود، با اضافه کردن بعضی تمرینات مقاومتی همچون وزنه انجام دادند.

وی افزود: بررسی در مورد سرطان های دیگر نیز همچون سرطان روده و پروستات اثر بافایده ورزش را نشان داده است.

پیاده روی در بقای عمر بیماران مبتلا به سرطان موثر است

این مطالعه مقدماتی همچنین موید مجموعه اسناد و مدارک فزاینده ای است که نشان می دهد ورزش می تواند احتمال بقای مبتلایان به سرطان سینه را زیاد کردن دهد.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | پیاده رو | پیاده روی | سرطان روده | سرطان سینه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs